Showing 1–9 of 19 results

SOLAR

Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng tái tạo từ ánh sáng và nhiệt từ mặt trời. Đây là nguồn năng lượng vô tận và không gây ra các khí thải gây ô nhiễm môi trường như các nguồn năng lượng hóa thạch.được thu thập và sử dụng thông qua các công nghệ như tấm pin mặt trời (solar panels) để chuyển đổi ánh sáng thành điện năng và bộ tản nhiệt để thu nhiệt mặt trời thành nhiệt năng.

Lợi ích :

  1. Tái tạo và vô tận: Ánh sáng là một nguồn năng lượng tái tạo không giới hạn. Ban ngày năng lượng mỗi ngày và không gây ra sự suy giảm đáng kể trong suốt thời gian.
  2. Không gây ô nhiễm: Sử dụng không tạo ra khí thải hay chất thải gây hại cho môi trường như các nguồn năng lượng hóa thạch. Điều này giúp giảm thiểu tác động tiêu cực lên không khí và hỗ trợ trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu.
  3. Tiết kiệm chi phí điện năng: Các hệ thống có khả năng giảm chi phí điện năng cho hộ gia đình và doanh nghiệp. Mặc dù việc đầu tư ban đầu có thể tốn kém, nhưng sau đó, hệ thống có thể sản xuất điện miễn phí hoặc rẻ hơn so với điện từ lưới điện.
  4. Duy trì độc lập về năng lượng: giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng từ bên ngoài. Điều này có thể mang lại sự ổn định năng lượng và độc lập trong cung cấp điện năng cho các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh.