Showing all 6 results

Bẫy Hơi LTV

“Trouble Less Valve” – Đây là tên viết tắt của TLV.
TLV được thành lập vào năm 1950 với mục tiêu tạo ra bẫy hơi số 1 thế giới.
TLV sẽ tiếp tục cung cấp các giải pháp và giá trị cho cây trồng, phấn đấu trở thành chuyên gia hơi nước số 1 thế giới.