Chính sách Chung của Công ty TNHH ADOPA Chính là cơ sở pháp lý để định hướng các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cam kết đem đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất với sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây:

Chính sách chung của công ty TNHH ADOPA

Chính sách chung của công ty TNHH ADOPA

Mục đích

Chính sách Chung của chúng tôi nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH ADOPA được thực hiện đúng quy định và tuân thủ các nguyên tắc đạo đức kinh doanh. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý.

Đối tượng áp dụng

Chính sách này áp dụng cho tất cả nhân viên, đối tác kinh doanh, và khách hàng của Công ty TNHH ADOPA.

Quy định về sản phẩm và dịch vụ

 • Chúng tôi cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng, an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng.
 • Dịch vụ của chúng tôi được thiết kế để đem lại giá trị cao nhất cho khách hàng và đáp ứng các yêu cầu chất lượng.

Quy định về bảo mật thông tin

 • Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và đối tác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Thông tin cá nhân được sử dụng chỉ nhằm mục đích xác nhận và cung cấp dịch vụ, không được tiết lộ cho bên thứ ba ngoài trừ khi có sự đồng ý của người liên quan.

Quy định về đạo đức kinh doanh

 • Chúng tôi tuân thủ các nguyên tắc đạo đức kinh doanh và hành xử trung thực, công bằng và trách nhiệm.
 • Không chấp nhận bất kỳ hành vi gian lận, tham nhũng, hoặc vi phạm pháp luật nào trong quá trình kinh doanh.

Quy định về an toàn lao động và môi trường

 • Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và bảo vệ sức khỏe cho nhân viên và đối tác.
 • Công ty TNHH ADOPA luôn hướng đến sự bảo vệ môi trường và sử dụng các nguồn tài nguyên một cách bền vững.

Quy định về xử lý vi phạm

Trường hợp phát hiện các vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp xử lý như cảnh cáo, giải trình, hoặc chấm dứt hợp đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Thông tin liên hệ

 • Để biết thêm thông tin về chính sách chung của Công ty TNHH ADOPA, vui lòng liên hệ:
  • Địa chỉ: Số 18 Đường TX43, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố HCM,Việt Nam
  • Điện thoại: (+84) 1968 02 1386
  • Email:infoadopa@gmail.com

Chính sách Chung của Công ty TNHH ADOPA là cơ sở quan trọng để định hướng hoạt động kinh doanh và cam kết mang lại giá trị cho khách hàng và cộng đồng. Chúng tôi xin cảm ơn sự tin tưởng và hợp tác của bạn!