Tủ điện Tekpan NEO Series MODULAR

 

Product Features: 

NEO Series MODULAR

 •  1,50 mm galvanised steel + RAL 7035 powder coated
 • 1,20 mm mild steel + RAL powder coated
 • 1,20 mm mild steel+ RAL 7035 powder coating
 • 1,50mm galvanized steel + RAL 7012 powder-coating
 • 1,50 mm galvanized steel
 • 1,20 mm mild steel + RAL 7035 powder coating (2 pcs)
 • 1,50 mm mild steel+ RAL 7035 powder coated
 • 1,50 mm mild steel + RAL 7035 (4 pcs)
 • 2,00 mm galvanized steel + RAL 7012 powder-coating
 • 1,50 mm galvanized steel + RAL 7035 powder coating
 • 3,00 mm & 2,00 mm Galvanized stee
 • Single Door: IP 55 Double Door: IP54 Glazed Door: IP54

Contact:

Hotline: 0968 02 1386

Email: infoadopa@gmail.com

Category: .

Mô tả

ENCLOSURE DEPTH 500 mm (D) HEIGHT (H):1200 mm

STEP PRODUCT DESCRIPTION Single Door 600 Single Door 800
1 BODY GROUP 616.121 618.121
2 DEPTH PARTS 620.5 620.5
3 TOP COVER 626.5 628.5
4(1) PLINTH CORNER H100(H2) 708.1 708.1
4(1) PLINTH CORNER H200(H2) 708.2 708.2
4(2) PLINTH FRONT COVER H100(H2) 709.16 709.18
4(3) PLINTH SIDE COVER H100(H2) 710.15 710.15
5 GLAND PLATE SYSTEM 636.5 638.5
6 MOUNTING PLATE 2,00mm 717.612 717.812
6 MOUNTING PLATE 3,00mm 707.612 707.812
7 SIDE PANEL 632.125 632.125
8(1) NEO BAYING KIT 611 611
8(2) EYEBOLT(4 pcs.) 612 612

ENCLOSURE DEPTH 500 mm (D) HEIGHT (H):1600 mm

STEP PRODUCT DESCRIPTION Single Door 600 Single Door 800
1 ANA GÖVDE GRUBU 616.161 618.161
2 KASA DERİNLİK PARÇALARI 620.5 620.5
3 ÜST KAPAK 626.5 628.5
4(1) BAZA KÖŞESİ H100(H2) 708.1 708.1
4(1) BAZA KÖŞESİ H200(H2) 708.2 708.2
4(2) BAZA ÖN KAPAK H100(H2) 709.16 709.18
4(3) BAZA YAN KAPAK H100(H2) 710.15 710.15
5 ALT KAPAK SİSTEMİ 636.5 638.5
6 MONTAJ PLAKASI 2.00mm 717.616 717.816
6 MONTAJ PLAKASI 3.00mm 707.616 707.816
7 YAN KAPAKLAR 632.165 632.165
8(1) NEO BAYING KIT 611 611
8(2) EYEBOLT(4 pcs.) 612 612

ENCLOSURE DEPTH 400 mm (D) HEIGHT (H):1800 mm

STEP PRODUCT DESCRIPTION Single Door 600(W) Single Door 800(W) Single Door 1000(W) Single Door1200(W)
1 BODY GROUP 616.181 618.181 610.181 612.181
2 DEPTH PARTS 620.4 620.4 620.4 620.4
3 TOP COVER 626.4 628.4 621.4 622.4
4(1) PLINTH CORNER H100(H2) 708.1 708.1 708.1 708.1
4(1) PLINTH CORNER H200(H2) 708.2 708.2 708.2 708.2
4(2) PLINTH FRONT COVER H100(H2) 709.16 709.18 709.1 709.12
4(3) PLINTH SIDE COVER H100(H2) 710.14 710.14 710.14 710.14
5 GLAND PLATE SYSTEM 636.4 638.4 631.4 632.4
6 MOUNTING PLATE 2,00mm 717.618 717.818 * *
6 MOUNTING PLATE 3,00mm 707.618 707.818 707.018 707.218
7 SIDE PANEL 632.184 632.184 632.184 632.184
8(1) NEO BAYING KIT 611 611 611 611
8(2) EYEBOLT(4 pcs.) 612 612 612 612

ENCLOSURE DEPTH 500 mm (D) HEIGHT (H):1800 mm

STEP PRODUCT DESCRIPTION Single Door 600 Single Door 800 Single Door 1000 Single Door 1200
1 BODY GROUP 616.181 618.181 610.181 612.181
2 DEPTH PARTS 620.5 620.5 620.5 620.5
3 TOP COVER 626.5 628.5 621.5 622.5
4(1) PLINTH CORNER H100(H2) 708.1 708.1 708.1 708.1
4(1) PLINTH CORNER H200(H2) 708.2 708.2 708.2 708.2
4(2) PLINTH FRONT COVER H100(H2) 709.16 709.18 709.1 709.12
4(3) PLINTH SIDE COVER H100(H2) 710.15 710.15 710.15 710.15
5 GLAND PLATE SYSTEM 636.5 638.5 631.5 632.5
6 MOUNTING PLATE 2,00mm 717.618 717.818 * *
6 MOUNTING PLATE 3,00mm 707.618 707.818 707.018 707.218
7 SIDE PANEL 632.185 632.185 632.185 632.185
8(1) NEO BAYING KIT 611 611 611 611
8(2) EYEBOLT(4 pcs.) 612 612 612 612

 

ENCLOSURE DEPTH 600 mm (D) HEIGHT (H):1800 mm

STEP PRODUCT DESCRIPTION Single Door 600 Single Door 800 Single Door 1000 Single Door 1200
1 BODY GROUP 616.181 618.181 610.181 612.181
2 DEPTH PARTS 620.6 620.6 620.6 620.6
3 TOP COVER 626.6 628.6 621.6 622.6
4(1) PLINTH CORNER H100(H2) 708.1 708.1 708.1 708.1
4(1) PLINTH CORNER H200(H2) 708.2 708.2 708.2 708.2
4(2) PLINTH FRONT COVER H100(H2) 709.16 709.18 709.1 709.12
4(3) PLINTH SIDE COVER H100(H2) 710.16 710.16 710.16 710.16
5 GLAND PLATE SYSTEM 636.6 638.6 631.6 632.6
6 MOUNTING PLATE 2,00mm 717.618 717.818 * *
6 MOUNTING PLATE 3,00mm 707.618 707.818 707.018 707.218
7 SIDE PANEL 632.186 632.186 632.186 632.186
8(1) NEO BAYING KIT 611 611 611 611
8(2) EYEBOLT(4 pcs.) 612 612 612 612

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tủ điện Tekpan NEO Series MODULAR”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *