Showing all 9 results

Schneider

Tại Schneider, chúng tôi tin rằng khả năng tiếp cận năng lượng và kỹ thuật số là quyền cơ bản của con người. Chúng tôi trao quyền cho tất cả mọi người để họ tận dụng tối đa năng lượng và tài nguyên của mình, đảm bảo Life Is On (Cuộc sống thăng hoa) mọi lúc mọi nơi, cho tất cả mọi người. Chúng tôi cung cấp các giải pháp kỹ thuật số tự động hóa và năng lượng để mang đến hiệu quả sử dụng năng lượng và phát triển bền vững. Chúng tôi kết hợp các công nghệ năng lượng hàng đầu thế giới, tự động hóa theo thời gian thực, phần mềm và dịch vụ thành các giải pháp tích hợp cho các Nhà ở, Tòa nhà, Trung tâm dữ liệu, Cơ sở hạ tầng và các Ngành công nghiệp. Chúng tôi cam kết giải phóng những khả năng vô hạn của một cộng đồng mở, toàn cầu và đổi mới có niềm đam mê với các giá trị Mục đích có ý nghĩa, Tôn trọng sự khác biệt và Trao quyền.