Showing all 4 results

Hanyoung nux

Hanyoung Nux có thiết bị điều khiển và tự động hóa công nghiệp với sự hiện diện nhiều hơn trong các quy trình của các ngành khác nhau: thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp nhựa, khai thác mỏ, giáo dục và nhiều ứng dụng khác.

Với hơn 30 năm trên thị trường, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị tự động hóa công nghiệp, đạt chất lượng cao trong các sản phẩm của mình, xử lý công nghệ tiên tiến và cung cấp chứng chỉ ISO 9001 tốt nhất cho toàn bộ dòng sản phẩm.